Modelare parametrică şi adaptivă cu Inventor - Ediția a II-a, Editura FAST, Bucureşti - 2014

Autori
Prof. Dr. ing. Constantin STĂNCESCU

Scurtă descriere

Lucrarea în două volume de Modelare cu Inventor, apărute la Editura FAST în anii 2009 și 2010, apare acum în a doua ediție, ca un volum unic, complet revăzut. Această ediție a fost actualizată astfel încât să corespundă în totalitate versiunii pachetului „Autodesk Inventor 2014”.

Volumul are 658 de pagini, conține 25 de capitole - însumând nu mai puțin de 1487 de figuri - şi o Bibliografie.
Sunt prezentate gradat problemele abordării proiectării asistate în ingineria mecanică folosind pachetul Autodesk Inventor. Totul este explicat în amănunt, astfel încât nu este necesară o pregătire anterioară deosebită pentru a înţelege şi a aplica procedurile expuse.

Se porneşte de la modelarea 3D a pieselor individuale, folosind cele mai noi mijloace de schițare și restricționare a entităților din schițe, apoi se trece la modelarea suprafeţelor, a familiilor de piese, realizarea desenelor de execuţie, modelarea ansamblurilor cu toate detaliile aferente - inclusiv prezentarea ansamblurilor explodate, prezentarea animaţiilor în cazul ansamblurilor care conţin piese mobile, proiectarea ansamblurilor sudate, proiectarea pieselor adaptive - ajungându-se în final la realizarea desenelor de ansamblu cu aplicarea poziţiilor (baloons) şi generarea tabelelor de componenţă pe baza BOM (Bill of Materials).


În continuare, începând cu capitolul 14, se face trecerea la nivelul următor: utilizarea prodigioaselor unelte incluse în sistemul Inventor pentru a depăşi nivelul de modelare directă și a proiecta - ori a lua din biblioteci - piese şi ansambluri specifice din domeniul mecanic: piese din tablă, arbori, rulmenţi, came, arcuri, cadre, transmisii mecanice, conducte etc. Pe lângă acestea, sunt descrise în amănunt conceptele iFeature, iPart, iAssembly, i-drop, iCopy, iLogic, toate fiind patente Autodesk. Sunt parcurse de la zero, pe modele originale şi sugestive, tehnicile de analiză cu elemente finite (FEA) şi metodele de simulare dinamică. Spre final sunt prezentate piesele din plastic şi matriţele de injecţie. Nu static şi descriptiv, ci prin invitaţie la proiectare pas cu pas, cu înţelegerea deplină a etapelor şi a mijloacelor de lucru folosite. În încheiere se arată cum pot fi create imagini realiste şi cum poate fi folosit sistemul Vault de gestionare a proiectelor.

Ca premize pentru atingerea unei eficienţe cât mai mari în însuşirea de cunoştinţe, se presupune că cititorul are o oarecare experienţă în Proiectarea Asistată şi că dispune de pachetul software Autodesk Inventor. Aplicând cu grijă procedurile expuse, cititorul va stăpâni rapid modelarea parametrică şi adaptivă 3D şi va căpăta gust pentru aplicarea în practică a tehnicilor moderne de Proiectare Asistată.

Puteți asista la răsfoirea cărții vizionând filmulețul de aici https://youtu.be/jhXN8cTeeq0

Să nu ignorăm faptul că, atât studenții și doctoranzii, cât și cadrele didactice și cercetătorii din învățământ pot descărca, instala și autoriza GRATUIT ultima versiune de Inventor pe calculatorul lor de acasă! Pentru a face asta citiți acest document: Download Software de la Autodesk.pdfPrefaţă

Cuprins

Extras (pag 639 și 640)

ISBN 978-973-86798-8-7

Format: 170x240 mm

Pagini: 658 (grosime 5 cm)

Preţ nou (redus cu 20 lei - citiți aici: Ceva extraordinar!): 60 lei (la trimitere prin poştă adăugaţi 10 lei)

Download: