Modelare parametrică 3D cu Mechanical Desktop, Editura FAST, Bucureşti - 2005

Autori

Prof. Dr. ing. Constantin STĂNCESCU
Şef lucr. Dr. ing. Corneliu PÂRVU
Asist. ing. Mircea MATEI

Scurtă descriere

Cartea conţine 11 capitole.

Sunt prezentate gradat problemele abordării proiectării parametrice în ingineria mecanică. Totul este explicat în amănunt, astfel încât nu este necesară o pregătire anterioară deosebită pentru a înţelege şi aplica procedurile expuse.

Se porneşte de la modelarea 3D a pieselor individuale, apoi se trece la modelarea suprafeţelor avansate, a familiilor de piese, apoi a ansamblurilor şi se ajunge în final la analiza cu elemente finite.

Ca premize pentru atingerea unei eficienţe cât mai mari în însuşirea de cunoştinţe, se presupune că cititorul are o oarecare experienţă în proiectarea asistată şi că dispune de pachetul software Mechanical Desktop de la Autodesk.

Aplicând cu grijă procedurile expuse, cititorul va stăpâni rapid modelarea 3D şi va căpăta gust pentru aplicarea în practică a tehnicilor moderne de Proiectare Asistată. Multe exemple sunt luate din practică și expuse pe larg, astfel încât sunt valabile pentru modelarea cu orice pachet CAD, nu numai cu Mechanical Desktop.

Prefaţa

Cuprins

ISBN: 973-86798-1-8

Format: 170x240 mm

Pagini: 256

Preţ: 25 lei (la trimitere prin poştă adăugaţi 5 lei)